KRK – Zadržan dosadašnji paušalni porez po krevetu

1. veljače 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

KRK – Krajem prošle godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno u smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn.

Takva odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s time da se primjenjuje od 01. siječnja naredne godine, i to do donošenja nove odluke, a dostavlja se Poreznoj upravi radi objave na njihovim internetskim stranicama. Za 2019. ova se odluka mora donijeti najkasnije do 31. siječnja, a ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istu ne usvoji u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam iznosila bi 750,00 kn. Prema tome, ovom Odlukom iznosi paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam ostaju na dosadašnjim vrijednostima, tj. ne povećavaju se.

Drugim riječima visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Krk (A razred turističkih mjesta s koeficijentom 1,00) i nadalje iznosi 300,00 kn; za Kornić (B; 0,85) 255,00 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C; 0,70) 210,00 kn; te za sva ostala naselja Grada Krka (Bajčiće, Brusiće, Broziće, Kapovce, Lakmartin, Linardiće, Muraj, Nenadiće, Poljica, Vrh, Kosiće, Salatiće i Žgaljiće) (D; 0,50) 150,00 kn. Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kao i objektu za Robinzonski turizam za naselje Krk (A razred; koeficijent 1,0) iznosi 350,00 kn; za Kornić (B; 0,85) 297,50 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C; 0,70) 245,00 kn; te za sva ostala naselja Grada Krka (Bajčiće, Brusiće, Broziće, Kapovce, Lakmartin, Linardiće, Muraj, Nenadiće, Poljica, Vrh, Kosiće, Salatiće i Žgaljiće) (D; 0,50) 175,00 kn. Obveznik poreza na dohodak kojem se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička osoba – građanin, iznajmljivač, odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pod uvjetom: (1) da organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili (2) da organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili (3) da organizira smještaj u objektu za Robinzonski turizam u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojih se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno. (Od paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam, na području Grada Krka u 2016. godini ukupno je uprihodovano 852.000,00 kn, u 2017. 880.000,00 kn, a u 2018. 950.139,00 kn.).
(kb)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone