KRČKI INSAJDER – PREKO 400 TISUĆA KUNA ZA BOĆARSKI KOMPLEKS

5. srpnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

novac_1KRK – Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesene su odluke o hodogramu i prijedlogu nagodbe za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama koje ulaze u sastav ceste na području Veli Kartec u gradu Krku. Nadalje, po zaključenom postupku javne nabave za ustupanje radova na izgradnji nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krk, vrijedna 4.307.390,19 kn bez PDV-a. Nakon realiziranog postupka jednostavne nabave radi osiguranja imovine i odgovornosti Grada Krka, pored tri zaprimljene ponude (Croatia osiguranje d.d. iz Zagreba, Allianz Zagreb d.d. iz Pule i Wiener osiguranje d.d. iz Zagreba), najpovoljnijom prihvaćena ona Wiener osiguranja d.d. iz Zagreba, vrijedna 134.008,47 kn bez PDV-a.
Pored toga, donesene su odluke o početku postupaka sljedećih jednostavnih nabava: za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu šetnice pokraj istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku; za ustupanje radova na uređenju površina uz grobne niše na Gradskom groblju Krku; te za izradu idejno-programskog rješenja muzejskog postava (muzeološkog koncepta) Multimedijalnog kulturnog centra Krk. Također, usvojena je i odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini, što predstavlja investiciju procijenjenu na 905.000,00 kn bez PDV-a.

U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najavljen je početak Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, s time da će se javno izlaganje u gradu Krku održati 19. srpnja, i to u Velikoj gradskoj vijećnici, s početkom u 16.00 sati. Nastavno na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, zaključeno je kako će im se dostaviti zahtjev da se u postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja poštuju svi strateški dokumenti Grada Krka, kao i važeća prostorno planska dokumentacija. Uz to, prihvaćen je prijedlog Boćarskog kluba Krk za uređenje javne površine oko boćališnog kompleksa u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, kao i troškovnik kojim je predmetni zahvat procijenjen na 406.449,06 kn bez PDV-a. Nastavno na prethodno spomenuto, najavljeno je kretanje u postupak nabave.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.750,00 kn, za čišćenje i uređenje starog kanala oborinskih voda u naselju Milohnići. Ivanu i Valentinu Buiću, mladim krčkim glazbenicima, odobreno je da se tijekom ljetnih mjeseci na Veloj placi predstave sviranjem flaute i roga. S obzirom na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je još jedna ponuda tvrtke Dabiskop, s uračunatim PDV-om vrijedna 29.250,00 kn, no ovog puta za popravak makadamske staze koja od naselja Poljica vodi do uvale Čavlena.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljeno Izvješće o upisima u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2018./2018., prema kojem je pravo upisa (na razini čitave ustanove) ostvarilo 168 mališana, što znači da vrtić trenutno broji 650 polaznika, s time da ih je najviše u Matičnom vrtiću Krk – 246, zatim Područnom vrtiću Malinska – 129, za kojima slijede Omišalj – 86, Baška – 61, Polje – 45, Njivice – 35 te Vrh i Vrbnik – 24.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, uz suglasnost Mjesnog odbora Vrh, Obrtu za usluge Kamp Depo Adria iz Vrha i tijekom ljetnih mjeseci dozvoljeno je izvođenje radova na uređenju trga ispred crkve sv. Mihovila ark. u naselju Vrh, kako bi se isti mogli dovršiti do proslave 100. obljetnice župe, tj. 29. rujna ove godine. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Teh-control d.o.o. iz Rijeke za izradu plana evakuacije za prostor Interpretacijskog centra maritimne baštine otoka Krka, kao i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, za stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih radova vezanih uz treću fazu projekta Modernizacije dijela sustava javne rasvjete grada Krka.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone