KOSTRENA – ZABRANA RADOVA

2. lipnja 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

radoviKOSTRENA – Na području Općine Kostrena od 1. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 00:00 do 24:00 sata nastupa zabrana izvođenja građevinskih radova koji se odnose na sve zemljane radove koji se obavljaju uz upotrebu građevinske mehanizacije te radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, neovisno o načinu gradnje, što uključuje izradu temelja, ploča i podloga, zidova, greda, stupova, međukatne konstrukcije, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom.

Izvođenje radova privremeno se zabranjuje u ulicama i zaseocima na području Općine Kostrena kako slijedi: Ulica Kostrenskih boraca, Šetalište kostrenskih pomoraca, Rožići, Šodići, Vrh Martinšćice, Elvira Vrha, Žuknica, Glavani, Plešići, Dujmići, Maračići, Doričići, Paveki, Ulica Josipa Šarinića, Ulica Željka Čepulića, Šojska ulica, Ulica Žarka Pezelja, Ulica Darka Medanića, Put kapetana Suzanića, Plešići, Sveta Lucija, Ulica Iva Šodića, Žurkovo, Mažeri, Rožmanići, u dijelovima u kojima se nalaze unutar građevinskog područja naselja (planske oznake N-1, N-2, N-3, N-4) i građevinskog područja športsko-rekreacijske namjene (planske oznake R-1 i R-2), utvrđene Prostornim planom uređenja Općine Kostrena. (kv)

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone