Impressum

REDAKCIJA
Urednici: Tatjana Udović i Zlatko Moranjak
Suradnici: Nataša Starčević, Mirela Majnarić, Vanja Spirin, Tamara Crnko, Danijel Radočaj, Vedrana Pavić

e-mail: kvarnerski.com@gmail.com

Pokrenuto preko HKD-a, ul. Braće Fućka 5a, Rijeka (51000) / OIB: 021164099630 / MB: 2290553

Portal postavljen na mrežu 7. svibnja 2013.
Učestalost osuvremenjivanja: dnevno

kvarnerski.com ne odgovara za eventualne greške, netočne navode i slično.
Zabranjeno je kopiranje i umnožavanje materijala objavljenog na kvarnerski.com bez pisanog odobrenja urednika.
Sva prava pridržava kvarnerski.com