Impressum

REDAKCIJA
Inicijator i voditelj projekta: Ernie Gigante Dešković
Urednica: Tatjana Udović
Suradnici: Iva Baldo, Zoran Mikulić, Zlatko Moranjak, Vanja Spirin, Tamara Crnko, Danijel Radočaj, Fikret Cacan, Ivan Spirin, Riccardo Staraj, Vedrana Pavić, Mirela Majnarić, Nataša Starčević, Mirjana Uremović, Zoran Pika Hapčo

adresa: M. Tita 37, Opatija (51410)
tel. 051 712 691 / 098 416 874
fax. 051 712 691
e-mail: kvarnerski.com@gmail.com

Projekt je pokrenut preko HKD-a, ul. Braće Fućka 5a, Rijeka (51000) / OIB: 021164099630 / MB: 2290553

Portal postavljen na mrežu 7. svibnja 2013.
Učestalost osuvremenjivanja: dnevno

kvarnerski.com ne odgovara za eventualne greške, netočne navode i slično.
Zabranjeno je kopiranje i umnožavanje materijala objavljenog na kvarnerski.com bez pisanog odobrenja urednika.
Sva prava pridržava kvarnerski.com