DRŽAVA ĆE UDARITI PO ZADNJOJ GOSPODARSKOJ GRANI KOJA JOŠ PRIDONOSI

12. prosinca 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

turizamOPATIJA – Uslijed učestalih pitanja građana Opatije koji se bave djelatnošću iznajmljivanja smještajnih kapaciteta, a vezano uz novu Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinci, koju treba donijeti Grad Opatija, sukladno Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje na snagu stupaju od 1. siječnja 2019. godine. Izmjenama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS za 2019. godinu obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31. siječnja 2019. Naime, Grad Opatija započeo je s pripremama oko izrade Odluke koja će biti predložena Gradskom vijeću radi donošenja u zakonskom roku. Prije toga će odluka biti na javnom savjetovanju za zainteresiranom javnošću gdje će svi građani moći dati svoje primjedbe.

“Međutim, u ovome trenutku nismo u mogućnosti sastaviti i objaviti nacrt odluke budući još uvijek nije donesen Pravilnik koji je dužan donijeti Ministar financija prema istom Zakonu, a kojim će se definirati način obračuna. Pravilnik je objavljen, ali je na javnom savjetovanju Vlade RH s trajanjem do 22. 12. 2018.godine. Prema tom prijedlogu Pravilnika ostala bi mogućnost utvrđivanja poreza po naseljima kao što je slučaj bio i do sada. Dakle, tek kada se donese Pravilnik moći ćemo Nacrt odluke uputiti na javno savjetovanje. Konačan iznos paušalnog poreza utvrđuje u konačnici Gradsko vijeće, koje može, ali ne mora prihvatiti prijedlog odluke koju upućuje gradonačelnik po proteku javnog savjetovanja”, navode.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone